آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۸۴٫۷۲۰ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۵۰
  بازدید از این یادداشت : ۱٫۰۸۸

  پر بازدیدترین یادداشت ها :


  font-family:"Times
  1
  0
  {\/font-family:"Times}((?!{font-family:"Times)[\s\S])*{\/font-family:"Times}
  {font-family:"Times((?!{\/font-family:"Times)[\s\S])*{font-family:"Times

  vertical-align:super;
  2
  0
  {\/vertical-align:super;}((?!{vertical-align:super;)[\s\S])*{\/vertical-align:super;}
  {vertical-align:super;((?!{\/vertical-align:super;)[\s\S])*{vertical-align:super;

  mso-style-name:st;
  1
  0
  {\/mso-style-name:st;}((?!{mso-style-name:st;)[\s\S])*{\/mso-style-name:st;}
  {mso-style-name:st;((?!{\/mso-style-name:st;)[\s\S])*{mso-style-name:st;

  mso-style-name:roman;
  1
  0
  {\/mso-style-name:roman;}((?!{mso-style-name:roman;)[\s\S])*{\/mso-style-name:roman;}
  {mso-style-name:roman;((?!{\/mso-style-name:roman;)[\s\S])*{mso-style-name:roman;

  mso-style-name:headword;
  1
  0
  {\/mso-style-name:headword;}((?!{mso-style-name:headword;)[\s\S])*{\/mso-style-name:headword;}
  {mso-style-name:headword;((?!{\/mso-style-name:headword;)[\s\S])*{mso-style-name:headword;

  mso-style-name:italic;
  1
  0
  {\/mso-style-name:italic;}((?!{mso-style-name:italic;)[\s\S])*{\/mso-style-name:italic;}
  {mso-style-name:italic;((?!{\/mso-style-name:italic;)[\s\S])*{mso-style-name:italic;

  page:WordSection1;
  1
  0
  {\/page:WordSection1;}((?!{page:WordSection1;)[\s\S])*{\/page:WordSection1;}
  {page:WordSection1;((?!{\/page:WordSection1;)[\s\S])*{page:WordSection1;

  margin-bottom:0mm;
  2
  0
  {\/margin-bottom:0mm;}((?!{margin-bottom:0mm;)[\s\S])*{\/margin-bottom:0mm;}
  {margin-bottom:0mm;((?!{\/margin-bottom:0mm;)[\s\S])*{margin-bottom:0mm;
  Warning: DOMDocument::loadXML(): Premature end of data in tag i line 793 in Entity, line: 1142 in /home/kateban/public_html/macode/macode.php on line 986
  پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۴۰
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  مصطفی عربلو
  ۴ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۳۵
  جناب دکتر کرامتی،
  برای ما که جالب بود و خواندنی.

  ممنون
  امامی
  ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۷
  سلام

  استفاده کردم. نکتۀ کوچکی که به نظرم میرسد این است که میتوان احتمال داد در مصراع سوم کلمۀ اول، «اولش» یا چیزی مانند آن بوده (اما الزاماً وزن خراب نیست) و دیگر آن که «دار» نیست بلکه «دان» است، حرف «ر» به این کشیدگی نیست؛ مصراع سوم بهتر است چنین خوانده شود: اول[ش] نصف دوم دان و دوم ثلث سؤم.

  باز هم تکرار میکنم که بهره بردم.
  ارادتمندم
  یونس کرامتی
  ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۰۸
  بله وزن مصراع نخست از بیت سوم اشکال دارد. نکته‌ای که شما اشاره کردید نیز شایستۀ بررسی است. من فرصت نکردم نگاهی به سراسر نزهة الناظر بیندازم ولی فصلی که این بیت در آن آمده به گمانم شایستۀ توجه ویژه است چون معماهای بسیاری در آن طرح شده که پاسخ آن نام یک فرد است.
  صفری
  ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۴۴
  جناب دکتر کرامتی
  با سلام
  مقاله خوب شما درباره دوبیتی منسوب به نصیرالدین را خواندم. خوب است این موارد فقط روی فضای مجازی نیاید و به شکل مقالاتی در کالبد نکته ها و پاره ها در جایی چاپ و ثبت شود. یک نکته قابل ذکر اینکه به گمانم مصراع نخست از بیت دوم از دیدگاه وزنی چندان روان نباشد و بجای واژه «اول» باید چیزی مانند «اولی» یا «اولش» باشد. باید دید که در دیگر نسخه ها چگونه است. دیگر آنکه تا جایی که به یاد دارم برخی نسخه های روضۀ الناظر دارای نام سرایندگان نیستند و شاید این نام ها افزوده دیگران باشد‍. هرچند که این نکته را بی رجوع به منابع یاد می کنم و از آن اطمینان ندارم.
  با احترام
  سهیل یاری گل دره
  ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۴۴
  سلام
  حق با شماست. «بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند»..
  نمیدانم حواسم کجا بوده که «عشر»ی بدان واضحی را «باز» نوشته ام!. پس از این باید حواس خود را قدری بیشتر جمع کنم. به یاد حکایت «آرد نماند..» در چهار مقاله عروضی فتادم..
  حامد اعتصام
  ۳۱ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۸
  ممنون، بهره بردیم، جای درنگ است...
  سهیل یاری گل دره
  ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۸:۳۷
  سلام دوست شنیدن سلامت است و سعادت
  از توجه و تدقیق شما لذت بردم،آفرین بر شما، متأسفانه آنچنان که باید در این مقالاتم دقت! نکرده ام، باشد که پس از این با حوصله بیشتری مقاله هایم را تنظیم کنم