آخرین نوشته ها
برای ما بنویسید
*نام و نام خانوادگي :

پست الکترونيکي :

نمایش ایمیل به مخاطبین
صفحه وب:

محل سکونت:

*مطلب :

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۸۳٫۶۴۰ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۵۰

پر بازدیدترین یادداشت ها :
الاعتماد في الأدويه المفرده الإعتماد في الأدوية المفردة ، كتابي دربارۀ خواص و مشخصات 278 داروي مفرد (ساده) از ابوجعفر احمد بن جزّار قيرواني (درگذشت 369ق/979م). الاعتماد متناسب با تقسيم داروهاي ساده به چهار درجه بر اساس قواي آنها (مثلا سرد از درجۀ اول يا گرم از درجۀ چهارم) شامل چهار مقاله است. چنانكه گفته شد در اين كتاب تنها دربارۀ 278 داروي سادۀ سخن...
يكشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۰۶