آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۸۳٫۶۴۰ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۵۰
  بازدید از این یادداشت : ۱٫۱۷۵

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  با نگاهی به دیدگاه‌های گوناگون اهل قلم دربارۀ کتاب‌سازی و سرقت علمی/ادبی یا کتاب‌دزدی، می‌توان به برداشت‌های رنگارنگ آنان از اصطلاح کتاب‌سازی پی برد. برخی برای کتاب‌سازی مفهومی بسیار گسترده در نظر می‌گیرند که گونه‌های مختلفی از ناراستی علمی و از جمله کتاب‌دزدی را نیز در برمی‌گیرد و در مقابل برخی نیز فقط به گونه‌هایی خاص از آنچه شایستۀ عنوان «کتاب‌سازی» است توجه دارند. گروهی نیز در عمل کتاب‌سازی را برابرنهاد کتاب‌دزدی می‌گیرند. این دیدگاه‌های رنگارنگ ما را به ضرورت ارائۀ تعریفی دقیق از کتاب‌سازی و کتاب‌دزدی رهنمون می‌شود.


  font-family:"Times
  1
  0
  {\/font-family:"Times}((?!{font-family:"Times)[\s\S])*{\/font-family:"Times}
  {font-family:"Times((?!{\/font-family:"Times)[\s\S])*{font-family:"Times

  vertical-align:super;
  2
  0
  {\/vertical-align:super;}((?!{vertical-align:super;)[\s\S])*{\/vertical-align:super;}
  {vertical-align:super;((?!{\/vertical-align:super;)[\s\S])*{vertical-align:super;

  mso-style-name:st;
  1
  0
  {\/mso-style-name:st;}((?!{mso-style-name:st;)[\s\S])*{\/mso-style-name:st;}
  {mso-style-name:st;((?!{\/mso-style-name:st;)[\s\S])*{mso-style-name:st;

  mso-style-name:roman;
  1
  0
  {\/mso-style-name:roman;}((?!{mso-style-name:roman;)[\s\S])*{\/mso-style-name:roman;}
  {mso-style-name:roman;((?!{\/mso-style-name:roman;)[\s\S])*{mso-style-name:roman;

  mso-style-name:headword;
  1
  0
  {\/mso-style-name:headword;}((?!{mso-style-name:headword;)[\s\S])*{\/mso-style-name:headword;}
  {mso-style-name:headword;((?!{\/mso-style-name:headword;)[\s\S])*{mso-style-name:headword;

  mso-style-name:italic;
  1
  0
  {\/mso-style-name:italic;}((?!{mso-style-name:italic;)[\s\S])*{\/mso-style-name:italic;}
  {mso-style-name:italic;((?!{\/mso-style-name:italic;)[\s\S])*{mso-style-name:italic;

  page:WordSection1;
  1
  0
  {\/page:WordSection1;}((?!{page:WordSection1;)[\s\S])*{\/page:WordSection1;}
  {page:WordSection1;((?!{\/page:WordSection1;)[\s\S])*{page:WordSection1;

  margin-bottom:0mm;
  2
  0
  {\/margin-bottom:0mm;}((?!{margin-bottom:0mm;)[\s\S])*{\/margin-bottom:0mm;}
  {margin-bottom:0mm;((?!{\/margin-bottom:0mm;)[\s\S])*{margin-bottom:0mm;
  Warning: DOMDocument::loadXML(): Premature end of data in tag i line 809 in Entity, line: 1861 in /home/kateban/public_html/macode/macode.php on line 986
  دوشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۱
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  عابدینی
  ۹ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۶
  سلام، به کار بردن اصطلاح کتاب دزدی هم ناهمگون و هم نازیباست، کتاب دزدی هیچگاه در ذهن خواننده سرقت علمی را متبادر نمیسازد و نوعی هجو اصطلاحی است.
  سالاری
  ۲۹ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۳۶
  به نظر من نباید اصطلاح کتاب‌سازی را به عنوان جایگزینی برای اصطلاح درست و دقیق سرقت ادبی به کار ببریم. کتاب‌سازی به دانش و ذوق هنری نیاز دارد و همان معماری کتاب است که از آن کم‌بهره ایم. اگر بخواهیم اصطلاحات زیبا را برای کارهای زشت به کار ببریم، ممکن است چند روز دیگر به بالارفتن از دیوار مردم بگویند پرش از مانع.
  نصری
  ۲۹ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۷:۲۹
  دست مريزاد. تعريف نگاری در اين ابواب، کار آسانی نيست.
  قوسی
  ۲۷ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۴۸
  مقاله آموزنده ای بود. قبل از مطالعه نمونه منشور اخلاقی دانشگاه که در متن ارجاع داده اید و البته بعد از تشکر برای زحمتی که کشیده اید، خواهش می کنم در صورت امکان حداقل یک نمونه هم از قوانین، اعم از مدنی یا دانشگاهی، ممالک قانونمند را هم معرفی کنید و حد بیشتر از اقل هم فکر می کنم جا دارد نوشته جداگانه ای درباره اش بنویسید.
  به هر حال مشتاقانه چشم به راه مقاله های بعدی شما در زمینه ناراستی علمی هستم.