خادم دانش نباید میان شاخه‌های علم جدایی قائل شود، ... بلکه باید بداند که دانش به طور مطلق، چه ذاتاً و چه نسبت به آگاهی‌هایی که دربارۀ آن به دست می‌آید پدیده‌ای شریف و نیکوست و جوینده را لذتی ابدی و پیوسته عطا می‌کند
<strong>ابوریحان بیرونی</strong>، <em>مقالة فی سَیرِ سَهْمَی السَّعادَة و الغَیب</em>، نسخة خطي، پشت برگ 85، سطرهاي 4 تا 6).

مشخصات نسخه: Bodleian, Seld. A. 11,
این اثر توسط فواد حداد، دیوید پینگری و ادوارد استوارت کندی به انگلیسی ترجمه و همراه با تصویر نسخۀ خطی منتشر شده است.
Haddad, Fuad I. and D. Pingree and E. S. Kennedy, “Al-Biruni's treatise on astrological lots”, Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, Frankfurt, 1984, vol I;
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۸۵ ساعت ۱۶:۴۴