در صفحۀ فیسبوک منتسب به وبگاه «کتابخانۀ تخصصی تاریخ اسلام و ایران» رسول جعفریان، نقدی بسیار شتاب‌زده، سست و بی‌پایه دربارۀ تاریخ جامع ایران منتشر شده است. این یادداشت پاسخی طنزآمیز بدان یادداشت است.

Warning: DOMDocument::loadXML(): Premature end of data in tag i line 1 in Entity, line: 34 in /home/kateban/public_html/macode/macode.php on line 986
پنجشنبه ۴ تير ۱۳۹۴ ساعت ۹:۴۸