پاسخ آقای سبزیان‌پور به یادداشت یونس کرامتی
پاسخ آقای سبزیان‌پور به یادداشت یونس کرامتیname="_Toc382212298">فهرستیادداشت‌های مرتبطtitle="مقالۀ نگاهی به موضوع کتاب‌سوزی در ایران نوشتۀ وحید سبزیان‌پور و رضا کیانی را می‌توان یکی از مصادیق ناراستی علمی به شمار آورد؛ زیرا خواننده پس از خواندن آن چیزی دربارۀ کتاب‌سوزی دستگیرش نمی‌شود.">lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:YKMitra'>ناراستی علمی و حقوق مخاطب:
قلب و کتاب‌سازی در قالب «نقد رد کتاب‌سوزی»title="ایشان گمان برده‌اند که من معتقدم کسی جز حرف های مرسوم و تأیید سخنان پیشینیان حق حرف زدن ندارد. اتفاقاً من در مورد باز بودن باب اظهار نظر و نقد دیدگاه‌های گذشتگان و معاصران نه تنها با ایشان موافقم بلکه چندین و چند مقالۀ خود را می‌توانم شاهد آورم که ...">lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:YKMitra'>نکاتی دربارۀ پاسخ آقای
سبزیان‌پورtitle="موضوع مقاله مذکور فقط یک نکته درباره شیوه استدلال استاد است ... و موضوع آن رد یا اثبات موضوع کتابسوزی نیست.">lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:YKMitra'>پاسخ دوبارۀ آقای سبزیان‌پور
به یادداشت ناراستی علمی و حقوق مخاطبtitle="علت ظهور داستان در منابع قرن 13 میلادی اینست که در ربع آخر قرن 12 میلادی، صلاح الدین ایوبی بر مصر چیره شد ... یکی از چیزهائی که صلاح الدین یا نابود کرد و یا به حراج گذاشت کتابهای کتابخانۀ فاطمیان بود ...">lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:YKMitra'>کتاب‌سوزی اعراب و نابودی
کتابخانۀ فاطمیاندرآمدآقای دکتر وحید سبزیان‌پور در بخش اظهار نظر یادداشت href="http://biruni.kateban.com/entry2152.html"
title="مقالۀ نگاهی به موضوع کتاب‌سوزی در ایران نوشتۀ وحید سبزیان‌پور و رضا کیانی را می‌توان یکی از مصادیق ناراستی علمی به شمار آورد؛ زیرا خواننده پس از خواندن آن چیزی دربارۀ کتاب‌سوزی دستگیرش نمی‌شود.">lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:YKMitra'>ناراستی علمی و حقوق مخاطب:
قلب و کتاب‌سازی در قالب «نقد رد کتاب‌سوزی» پاسخی داده‌اند که من برای آنکه این
پاسخ در میان اظهار نظرهای دیگر از چشم نیفتد و حق ایشان به درستی ادا شود، آن را
در یادداشتی جداگانه می‌آورم. دربارۀ این پاسخ نکاتی چند به نظرم رسید که آنها را
در یادداشتی جداگانه با عنوان
href="http://biruni.kateban.com/entry2155.html"
title="ایشان گمان برده‌اند که من معتقدم کسی جز حرف های مرسوم و تأیید سخنان پیشینیان حق حرف زدن ندارد. اتفاقاً من در مورد باز بودن باب اظهار نظر و نقد دیدگاه‌های گذشتگان و معاصران نه تنها با ایشان موافقم بلکه چندین و چند مقالۀ خود را می‌توانم شاهد آورم که ...">lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:YKMitra'>نکاتی دربارۀ پاسخ آقای
سبزیان‌پور lang=FA>آورده‌ام (همچنین href="http://biruni.kateban.com/entry2158.html"
title="موضوع مقاله مذکور فقط یک نکته درباره شیوه استدلال استاد است ... و موضوع آن رد یا اثبات موضوع کتابسوزی نیست.">lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:YKMitra'>پاسخ دوبارۀ آقای سبزیان‌پور
به یادداشت ناراستی علمی و حقوق مخاطب را که چند روز پس از این پاسخ نوشته شده است بخوانید).متن پاسخ آقای سبزیان‌پوربا سلام و عرض ادب، آرزوی قبولی طاعاتبرادر عزیز مجله گزارش میراث از من خواسته است پاسخی در نقد دیدگاه های شما
در باره مقاله کتابسوزی بنویسماینجانب هرگز مدعی نیستم که موضوع را همه جانبه بررسی کرده ام و خالی از
نقص و یک سو نگری است . به نظر می رسد صلاح نباشد که من در مقام پاسخگویی باشم زیرا
انرژی ها هدر می رود و در دور باطل می افتیم . من در اینجا قصد ندارم نقدهای شما را
نادرست بدانم بگذارید خوانندگان داور باشندمن از نقد شما بسیار خوشحالم ولی نگران هستم که با احساسات تند پا در وادی
نادرستی گذاریم که به جای نقد و بررسی این پیام را بدهیم که کسی جز حرف های مرسوم و
تأیید سخنان پیشینیان حق حرف زدن ندارد، من از نوشته های شما بوی تهییج احساسات را
استشمام می کنم در حالی که یک محقق نباید اجازه دهد احساسات بر منطق او غالب شود.پیشنهاد من به شما این است که به جای نقد شکلی و صوری و اینکه فلان مجله مقاله
فلان را چاپ می کند به نقد محتوایی بپردازیم و این میسر نخواهد شد مگر اینکه حضرتعالی
و دیگر پژوهشگران محترم و بزرگوار با استناد به منابع معتبر و استدلال علمی و منطقی
دیدگاه های مخالف را بیان کنند.
يكشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۸:۴۳