حلقه کاتبان kateban.com kateban.com اشتباه در انتخاب روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی https://biruni.kateban.com/post/2543 fa در تقویم رسمی ایران، روز 13 شهریور به اشتباه و به تصور این که زادروز ابوریحان بیرونی است، «روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی» نامیده شده. در این یادداشت به علت این اشتباه و آنچه دربارۀ تولد بیرونی می‌دانیم خواهم پرداخت. ]]> kateban.com شبهاتی در باب شبه‌نقدی بر تاریخ جامع ایران (دکتر صادق سجادی) https://biruni.kateban.com/post/2491 fa آقای د کتر صادق سجادی بر آن بودند که ذیلی بر یادداشت «وقتی «مورخ همه چیز»، «همه‌چیزدان می‌شود» و دربارۀ ...» بنویسند اما به دلیل محدودیت حجم در آنجا نگنجید، از این رو اکنون به عنوان یادداشتی مستقل منتشر می‌شود. ]]> kateban.com ادریسی پژوهی ایرانی و چند و چون آن: نگاهی به چاپ نسخه‌برگردان انس المهج و روض الفرج (2-اشکالات کلی: متوجه یوسف بیگ‌باباپور) https://biruni.kateban.com/post/2480 fa چاپ نسخه‌برگردان کتابی که با عنوان انس المهج و حدائق الفرج توسط مجمع ذخائر اسلامی، کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی و کتابخانۀ ملی ملک به چاپ رسیده است، مجموعه‌ای کمابیش کامل از انواع مختلف اشتباهات علمی و فنی و ناراستی‌های علمی است. (2-اشکالات کلی) ]]> kateban.com ادریسی پژوهی ایرانی و چند و چون آن: نگاهی به چاپ نسخه‌برگردان انس المهج و روض الفرج (1- مقدمه) https://biruni.kateban.com/post/2478 fa چاپ نسخه‌برگردان کتابی که با عنوان انس المهج و حدائق الفرج توسط مجمع ذخائر اسلامی، کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی و کتابخانۀ ملی ملک به چاپ رسیده است، مجموعه‌ای کمابیش کامل از انواع مختلف اشتباهات علمی و فنی و ناراستی‌های علمی است. این اشتباهات حتی به نام اثر نیز که باید انس المهج وروض الفرج باشد راه یافته است. ]]> kateban.com وقتی «مورخ همه چیز»، «همه‌چیزدان» می‌شود و از همه‌چیز می‌نویسد!: نگاهی به یادداشتی در صفحۀ فیسبوک منتسب به وبگاه «کتابخانۀ تخصصی تاریخ اسلام و ایران» رسول جعفریان https://biruni.kateban.com/post/2475 fa در صفحۀ فیسبوک منتسب به وبگاه «کتابخانۀ تخصصی تاریخ اسلام و ایران» رسول جعفریان، نقدی بسیار شتاب‌زده، سست و بی‌پایه دربارۀ تاریخ جامع ایران منتشر شده است. این یادداشت پاسخی طنزآمیز بدان یادداشت است. ]]> kateban.com فونت به کار رفته در وبلاگ بیرونی https://biruni.kateban.com/post/2222 fa ]]> kateban.com کتاب‌سازی و کتاب‌دزدی: همسانی‌ها و دگرسانی‌ها https://biruni.kateban.com/post/2186 fa با نگاهی به دیدگاه‌های گوناگون اهل قلم دربارۀ کتاب‌سازی و سرقت علمی/ادبی یا کتاب‌دزدی، می‌توان به برداشت‌های رنگارنگ آنان از اصطلاح کتاب‌سازی پی برد. برخی برای کتاب‌سازی مفهومی بسیار گسترده در نظر می‌گیرند که گونه‌های مختلفی از ناراستی علمی و از جمله کتاب‌دزدی را نیز در برمی‌گیرد و در مقابل برخی نیز فقط به گونه‌هایی خاص از آنچه شایستۀ عنوان «کتاب‌سازی» است توجه دارند. گروهی نیز در عمل کتاب‌سازی را برابرنهاد کتاب‌دزدی می‌گیرند. این دیدگاه‌های رنگارنگ ما را به ضرورت ارائۀ تعریفی دقیق از کتاب‌سازی و کتاب‌دزدی رهنمون می‌شود. ]]> kateban.com نگاهی به مقالۀ «نگاهی به ذخیرۀ خوارزمشاهی چاپ فرهنگستان علوم پزشکی» در ویژه‌نامۀ شمارۀ 31 آینۀ میراث https://biruni.kateban.com/post/2167 fa گلپر نصری [نصرآبادی] در مقالۀ نگاهی به ذخیرۀ خوارزمشاهی چاپ فرهنگستان علوم پزشکی که به رسم دوفصلنامۀ آینۀ میراث، به دلیل طولانی بودن در قالب ضمیمه‌ای مستقل منتشر شده است، گرچه دعوی نقد دارد اما کاری بس فراتر انجام داده است. ]]> kateban.com ترجمۀ معکوس یا ترجمه از فارسی:آیا رونق دادن به ترجمه از فارسی در حیطۀ اختیار، توان و وظیفۀ حوزۀ نشر است؟ https://biruni.kateban.com/post/2165 fa «ترجمۀ معکوس» اصطلاحی است که اخیراً به اشتباه برای «ترجمه از فارسی به زبان‌های دیگر» به کار می‌رود. برخی از دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران حوزۀ نشر بر این باورند که رونق دادن به ترجمۀ فارسی وظیفۀ حوزۀ نشر است و از این رو در پی چاره‌جویی برای آن هستند. اما گمان می‌رود که حوزۀ نشر توان و اختیار چنین کاری را ندارد و ناگفته پیداست که اگر چنین باشد نمی‌توان چنین وظیفه‌ای را نیز بر دوش این حوزه گذاشت. ]]> kateban.com نگاهی دوباره به موضوع کتابسوزی در ایران با تأملی در نقد یونس کرامتی (دکتر وحید سبزیان‌پور) https://biruni.kateban.com/post/2164 fa آقای دکتر وحید سبزیان‌پور وعده کرده بودند که پاسخی مفصل به نقد من خواهند فرستاد. متنی که خواهد آمد، بی‌کم و کاست پاسخ موعود ایشان است. من البته هنوز برخی پرسش‌های خود را بی‌پاسخ می‌بینم، اما از آنجا که این گفت و شنود بسیار به درازا کشیده است، ترجیح می‌دهم آن را تمام شده تلقی کنم. ]]> kateban.com از چه برتو حسد ورزم؟ بازخوانی نمونه‌هایی کهن از سخنان کارشناسانه https://biruni.kateban.com/post/2163 fa یادداشت ملل و نحل چرخ‌کرده در وبلاگ یادگارستان که نقدی بر مصاحبه‌ای در مجلۀ مهرنامه است، حکایتی از مروج الذهب مسعودی را به یادم آورد. من آن مصاحبه را نخوانده‌ام و صدالبته دربارۀ «ملل و نحل» چندان نمی‌دانم که بتوانم استخوان را از غضروف تشخیص دهم (آن هم چرخ‌کرده!) و در نتیجه صلاحیت داوری دربارۀ آن مصاحبه را نیز ندارم. اما اظهار نظرهای غیر تخصصی «افراد به ظاهر متخصص» که گهگاه خطاهایی شگفت‌انگیز در آنها دیده می‌شود و متأسفانه یکی از خطرناک‌ترین و شایع‌ترین بیماری‌های آکادمیک ایران به شمار می‌آید، می‌تواند یادآور این حکایت و حکایاتی از این دست باشد. ]]> kateban.com افعی در متون کهن پزشکی و ادبی https://biruni.kateban.com/post/2160 fa در متون کهن پزشکی و ادبی بر هر مار دارای زهر کشنده اطلاق می‌شده است؛ اما امروزه نام عمومی بیش از 250 گونه مار زهری است که در خانوادۀ افعیان جای می‌گیرند. بسیاری از مارهایی که در گذشته افعی به شمار می‌آمدند امروزه در خانوادۀ افعی‌ها طبقه بندی نمی‌شوند. ]]> kateban.com کتاب‌سوزی اعراب و نابودی کتابخانۀ فاطمیان https://biruni.kateban.com/post/2159 fa ]]> kateban.com پاسخ دوبارۀ آقای سبزیان‌پور به یادداشت ناراستی علمی و حقوق مخاطب https://biruni.kateban.com/post/2158 fa ]]> kateban.com نکاتی دربارۀ پاسخ آقای سبزیان‌پور https://biruni.kateban.com/post/2155 fa ]]> kateban.com پاسخ آقای سبزیان‌پور به یادداشت یونس کرامتی https://biruni.kateban.com/post/2154 fa ]]> kateban.com ناراستی علمی و حقوق مخاطب: قلب و کتاب‌سازی در قالب «نقد رد کتاب‌سوزی» https://biruni.kateban.com/post/2152 fa عنوان، چکیده، کلیدواژه و دیگر نماهایِ متن مقاله/کتاب یا سخنرانی، به مخاطب کمک می‌کند تا دربارۀ خواندن یا نخواندن و خریدن یا نخریدن کتاب یا مقاله (و نیز گوش سپردن یا نسپردن به سخنرانی) تصمیم بگیرد. به کارگیری عبارت‌ها و اصطلاحات فریبنده در آنها را می‌توان از مصادیق «ناراستی علمی» به شمار آورد زیرا این کار می‌تواند مخاطب را به اشتباه اندازد. از این منظر مقالۀ «نگاهی به موضوع کتاب‌سوزی در ایران: نقدی بر نظر استاد مرتضی مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران» نوشتۀ وحید سبزیان‌پور و رضا کیانی را می‌توان یکی از مصادیق ناراستی علمی به شمار آورد. زیرا کم نیستند خوانندگانی چون من که واژۀ «کتاب‌سوزی» در عنوان اصلی مقاله آنها را به خواندن مقاله وامی‌دارد اما پس از خواندن 4 صفحه نوشته در قطع A4 دربارۀ «عمل تجهیز»، «استفاده از اهل ردّه»، «قتل عام ایرانیان» و بندی توهین آمیز و نژادپرستانه از «افسانۀ ازوپ» و البته «وغیره» چیزی دربارۀ کتاب‌سوزی دستگیرشان نمی‌شود. نویسندگان مقاله همچنین هنگام نقل قول از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، چند سطر از فصل«کتابسوزی ایران و مصر» این کتاب را، که صرفاً بخشی از سخن آغازین نویسنده برای ورود به بحث است پس از جرح و ابترسازی، دلیل محکم و فصل الخطاب نویسندۀ آن می‌نمایانند و سپس آنچه را خود استدلال انگاشته‌اند به نقد می‌کشند. آنها حتی در سخن طبری نیز دست برده و استنباط (درست یا نادرست) خود را در آنچه نقل قول مستقیم از طبری به نظر می‌رسد گنجانده‌اند. ]]> kateban.com تلمیح قرآنی سید اسماعیل جرجانی در ذخیرۀ خوارزمشاهی https://biruni.kateban.com/post/2121 fa ]]> kateban.com پژوهشی در داروهای حیوانی دیوان خاقانی (از سعید مهدوی‌فر) https://biruni.kateban.com/post/2116 fa ]]> kateban.com دربارۀ دوبیتی منسوب به نصیرالدین طوسی یاد شده در جنگ روضة الناظر و نزهة الخاطر https://biruni.kateban.com/post/2115 fa ]]> kateban.com تحقیقی در اشعار نویافته خواجه نصیر الدین طوسی (از سهیل یاری گل‌دره) https://biruni.kateban.com/post/2114 fa ]]> kateban.com علم الجواهر در جامع العلوم (جامع ستینی) فخر رازی https://biruni.kateban.com/post/2094 fa ]]> kateban.com ازهار الافکار فی جواهر الاحجار نوشتۀ احمد بن یوسف تیفاشی https://biruni.kateban.com/post/2093 fa ]]> kateban.com صفات الجواهر نوشتۀ نجم الدین اسکندر آملی https://biruni.kateban.com/post/2092 fa ]]> kateban.com رساله در احوال جواهر (=جواهرنامۀ سلطانی) نوشتۀ محمد بن منصور دشتکی https://biruni.kateban.com/post/2091 fa ]]> kateban.com عرایس الجواهر و نفایس الاطایب نوشتۀ ابوالقاسم عبدالله بن علی بن محمد کاشانی https://biruni.kateban.com/post/2090 fa ]]> kateban.com تنسوخ‌نامۀ ایلخانی نوشتۀ نصیر الدین طوسی https://biruni.kateban.com/post/2089 fa ]]> kateban.com جواهرنامۀ نظامی نوشتۀ محمد بن ابی البرکات جوهری نیشابوری https://biruni.kateban.com/post/2088 fa ]]> kateban.com الجواهر و صفاتها نوشتۀ ابن ماسویه https://biruni.kateban.com/post/2087 fa ]]> kateban.com «کتب احجار» و «کتب خواص» و گوهرشناسی دورۀ اسلامی https://biruni.kateban.com/post/2086 fa ]]> kateban.com جایگاه گوهرشناسی در طبقه‌بندی کهن علوم https://biruni.kateban.com/post/2085 fa ]]> kateban.com گوهرشناسی دورۀ اسلامی و سنت جواهرنامه‌نگاری https://biruni.kateban.com/post/2084 fa ]]> kateban.com تقدیم اعتدالین https://biruni.kateban.com/post/2066 fa ]]> kateban.com اعتدالین https://biruni.kateban.com/post/2065 fa ]]> kateban.com اسکیاپارلی، جوانی ویرجینیو (1835-1910م)، اخترشناس نامدار ایتالیایی https://biruni.kateban.com/post/2064 fa ]]> kateban.com الجماهر فی الجواهر https://biruni.kateban.com/post/2061 fa ]]> kateban.com نگاهی به مقالۀ «نگاهی به واژه‌های جوامع احکام النجوم» در شمارۀ جدید مجلۀ فرهنگ‌نویسی https://biruni.kateban.com/post/2058 fa ]]> kateban.com ذیلی بر مقالۀ بیت الحکمة: از افسانه تا واقعیت https://biruni.kateban.com/post/2057 fa ]]> kateban.com بیت الحکمة: از افسانه تا واقعیت https://biruni.kateban.com/post/2056 fa ]]> kateban.com کتابخانۀ اسکندریه https://biruni.kateban.com/post/2055 fa ]]> kateban.com اشعار نویافتة ابن سینا (نوشتۀ سهیل یاری گل‌دره) https://biruni.kateban.com/post/2052 fa ]]> kateban.com اسکندرانی، مکتب پزشکی https://biruni.kateban.com/post/2051 fa ]]> kateban.com مایکل اسکات (مترجم عربی به لاتینی و معرف آثار ابن رشد در اروپا) https://biruni.kateban.com/post/2050 fa مایکل اسکات (پیش از 1200م-ح 1245)، مترجم نامدار آثار ارسطو و شروح آن از عربی به لاتینی و معرف آثار ابن رشد در اروپای لاتینی و اخترشمار و فیلسوف دربار امپراتور فردریک دوم. ]]> kateban.com نه هرکه سر بتراشد قلندری داند https://biruni.kateban.com/post/2046 fa ]]> kateban.com الاغراض الطبیة و المباحث العلائیة https://biruni.kateban.com/post/2045 fa ]]> kateban.com الإعتماد في الأدوية المفردة https://biruni.kateban.com/post/2044 fa ]]> kateban.com حارث بن کلده https://biruni.kateban.com/post/2039 fa ]]> kateban.com اهمیت چهار مقاله به عنوان منبعی در تاریخ علم https://biruni.kateban.com/post/2038 fa ]]> kateban.com احوال و آثار ابوالوفای بوزجانی https://biruni.kateban.com/post/1601 fa ]]> kateban.com دیدگاه ابوریحان بیرونی دربارۀ دانش پژوهی https://biruni.kateban.com/post/524 fa ]]> kateban.com